Zorg met kracht & aandacht

Dit doen wij

Wat we (samen) bieden:

  • Ambulante hulpverlening aan jong volwassenen, volwassenen en systemen met problemen op psychisch, verstandelijk, opvoedkundig, sociaal en/of maatschappelijk gebied
  • Beschermd Wonen met- en zonder verblijf aan jongeren en (jong) volwassenen met psychiatrische, verstandelijke en/of sociale problematiek
  • Dagbesteding
  • Specialistische Jeugdhulp


Wij bieden maatwerk, van mens tot mens, onvoorwaardelijk en altijd voor iedereen. Onze  hulpverleners werken met de Triple-C methodiek met als doel het gewone leven ervaren, met alles wat daar bij hoort, een plek waar je je veilig voelt, mensen waarop je kunt bouwen en een betekenisvolle invulling van de dag.

Door er te ‘zijn’ voor de cliënt en te werken vanuit vertrouwen, voelt de cliënt zich gezien en gehoord.

 

Ambulante hulpverlening

In de provincie Friesland bieden wij ambulante hulpverlening aan kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en systemen. De ambulante hulpverlening is afgestemd op de hulpvraag en behoefte van de cliënt en/of het systeem. Onze hulpverleners worden ingezet op basis van hun ervaring en deskundigheid en werken in een multidisciplinair team.

De hulpverlening is gericht op het bevorderen en herstel van de zelfredzaamheid, participatie in de samenleving, het bevorderen van het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast en het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen. De teams werken vanuit verschillende regio’s, zodat de hulpverlener óók letterlijk dichtbij de cliënt staat.

Ons zorgaanbod is divers, waardoor wij de juiste hulp aan de cliënt kunnen bieden. Alle ambulant hulpverleners werken methodisch en relatiegericht. Er wordt onder andere met de volgende methodieken gewerkt: Systeem- en Oplossingsgericht Werken, Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, Opvoedondersteuning, Psycho-educatie en diverse effectieve (jeugd)interventies.

Wachtlijst: géén.

 

BESCHERMD WONEN MET VERBLIJF

Connecting Hands biedt op twee locaties kort- en langdurig Beschermd Wonen met Verblijf voor cliënten vanaf 18 jaar met uiteenlopende hulpvragen.

 

Nova

Voor acht jongeren en jongvolwassenen (18 t/m 30 jaar) met psychiatrische problematiek biedt Connecting Hands Beschermd Wonen met Verblijf in een huiselijke setting. De woonomgeving biedt veiligheid, rust, structuur en ondersteuning wat leidt tot stabiliteit, ontwikkeling en welbevinden. Deze locatie wordt gekenmerkt door de Triple-C benadering. Het doel van Triple-C is `Het gewone leven ervaren`, met alles wat daarbij hoort: een plek waar je je veilig en thuis voelt, mensen waarop je kunt bouwen en een betekenisvolle invulling van de dag. De begeleiding werkt met de bewoners aan het leren van vaardigheden zoals omgaan met eigen emoties en die van de ander, weerbaarheid, zelfredzaamheid, sociale interactie, acceptatie naar zichzelf en anderen, het zien van eigen ontwikkelingsmogelijkheden, het ontwikkelen van een gezond dag- en nachtritme en het vinden en behouden van een dagbesteding

Aantal plaatsen: 8

Beschikbaar 0

Wachtlijst: geen

 

Zorgboerderij Sin & Wille

Voor tien personen (vanaf 18 jaar) met een licht verstandelijke beperking en-of psychiatrische problematiek, biedt Connecting Hands Beschermd Wonen met Verblijf en Dagbesteding in een huiselijke setting op het platteland. De boerderij bevindt zich in een veilige en rustige omgeving. De begeleiding bouwt een vertrouwensrelatie op waarbij de bewoners zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen. Deze locatie wordt gekenmerkt door de Triple-C benadering. Het doel van Triple-C is `Het gewone leven ervaren`, met alles wat daarbij hoort: een plek waar je je veilig en thuis voelt, mensen waarop je kunt bouwen en een betekenisvolle invulling van de dag.

Aantal plaatsen: 10

Beschikbaar 2

Wachtlijst: geen

 

BESCHERMD ZELFSTANDIG WONEN

Door heel Friesland wordt Beschermd Zelfstandig Wonen geboden. Cliënten wonen zelfstandig, al dan niet op een locatie van Connecting Hands. Cliënten kunnen gebruik maken van geplande en ongeplande zorg, 24-uurs bereikbaarheid, (tijdelijke) inzet van verschillende specialismen en een steunpunt in de buurt.

 

Achter de Hoven

WLZ locatie met dagbesteding. Het betreft een kleinschalige woonvorm met ruimte voor vier bewoners. De locatie bevindt zich in een rustige woonwijk nabij het centrum. Het betreft twee geschakelde woningen waarbij de bewoner over een boven- óf benedenverdieping beschikt. Deze locatie wordt gekenmerkt door de Triple-C benadering. Het doel van Triple-C is `Het gewone leven ervaren`, met alles wat daarbij hoort: een plek waar je je veilig en thuis voelt, mensen waarop je kunt bouwen en een betekenisvolle invulling van de dag.

Op deze locatie worden dagelijks activiteiten georganiseerd passend bij de zorgbehoeften van de bewoner. Tevens bestaat de mogelijkheid om dagbesteding te volgen op deze locatie.

Aantal plaatsen: 4

Beschikbaar : 0

Wachtlijst: geen

 

Leeuwarden: appartementen

Aantal plaatsen:34

Beschikbaar: 0

Wachtlijst: geen

 

Leeuwarden: kamers

Aantal plaatsen:16

Beschikbaar: 0

Wachtlijst: geen

 

Franeker: appartementen

Aantal plaatsen: 8

Beschikbaar: 0

Wachtlijst: geen

 

DAGBESTEDING

De dagbesteding centreert zich rond Achter de Hoven en  Zorgboerderij Sin & Wille De activiteiten bestaan onder andere uit het verzorgen van dieren, sport & spel, het opknappen van kringloopgoederen en creatieve activiteiten.

 

HOOFDKANTOOR

Het hoofdkantoor op de Schrans in Leeuwarden is het hart van de organisatie.

Het is de verzamelplaats voor hulpverleners, de plek waar gezamenlijk overlegd wordt, waar trainingen worden gegeven en waar de staf en het management van Connecting Hands kantoor houdt.

Vanuit het hoofdkantoor werkt Bureau Toegang aan het koppelen van de cliënt aan de juiste dienst. De gedragswetenschapper ondersteunt de hulpverleners waar nodig bij het zorgproces.

 

LOCATIES

Hoofdkantoor Connecting Hands

Schrans 44

8932 NE Leeuwarden

 

Regiokantoor Burgum

Prins Bernardstraat 1a

9251 GJ Burgum

 

Regiokantoor Heerenveen

Jan Mankeslaan 108

8442 HK Heerenveen

 

Regiokantoor Franeker

Hertog van Saxenlaan 80

8802 PP Franeker