Onze missie en visie

Jongeren en jongvolwassenen een woonomgeving en dagbesteding bieden waar veiligheid, rust, structuur en ondersteuning leidt tot stabiliteit, ontwikkeling en welbevinden.

 

Connecting Hands biedt een veilige omgeving met goede zorg. Met de presentie- benadering als grondhouding bouwen wij een vertrouwensrelatie op waarbij de jongeren/jongvolwassenen zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen. Iedereen is een uniek persoon die zowel kwaliteiten als uitdagingen kent. Wij leggen niet de nadruk op wat niet goed gaat maar geven vertrouwen in eigen kracht en ontwikkeling binnen de mogelijkheden van de jongere/volwassene.


De doelgroep

Jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of een autistisch spectrum stoornis. Er is behoefte aan dagelijkse intensieve begeleiding op meerdere -dan wel alle- levensgebieden op basis van structuur en voorspelbaarheid. Daarnaast is ondersteuning noodzakelijk bij het begrijpen en verwerken van informatie, emoties en het zich verplaatsen in de ander. De doelgroep heeft behoefte aan een veilige omgeving waar zij niet overvraagd worden en waar rekening wordt gehouden met de kenmerken van de beperking en/of stoornis. De problematiek is hanteerbaar binnen de context van de setting; ernstige gedragsproblematiek, middelengebruik, seksueel overschrijdend gedrag, agressie en ernstige psychiatrische stoornissen valt niet binnen de doelgroep.

 

De setting

De zorg- en beleefboerderij is landelijk gelegen tussen de dorpen de Veenhoop en de Wilgen, onder de rook van Drachten. De boerderij is ideaal voor een rustige en veilige setting voor wonen en dagbesteding. De dagbesteding is van 9.00 tot 16.00 uur op maandag tot en met vrijdag, de activiteiten bestaan o.a. uit het verzorgen van dieren, een moes- en pluktuin, de schuurwinkel en creatieve activiteiten. Met het oog op de omgeving en de locatie zijn er ook natuurbehoud gerelateerde activiteiten; zo worden er insecten- en bijenhotels gemaakt en wordt er een moestuin aangelegd. In de schuurwinkel worden de producten verkocht passend bij de verschillende jaargetijden.

 

De jongeren/volwassenen die wonen op de zorg- en beleefboerderij hebben een eigen slaapkamer. De woonkamer, keuken en sanitaire voorzieningen worden gedeeld met de andere bewoners. Er is een duidelijke dagstructuur met activiteiten op maat, deze activiteiten staan los van de dagbesteding. Op de locatie zijn, naast de 8 kamers voor lang verblijf, ook 2 logeerkamers voor bijvoorbeeld deelnemers van de dagbesteding.


De begeleiding

De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig op de locatie. De begeleiding richt zich o.a. op de individuele hulpvragen, het groepsproces, het structureren van de dag, ondersteuning bij de corveetaken, de dagbesteding en het welbevinden van de jongere/volwassene. De begeleiding werkt samen met de familie en ketenpartners met als doel optimale zorg voor de jongere/volwassene.

 

De begeleiding heeft kennis van LVB problematiek en ASS, en de combinatie hiervan, en biedt de specifieke begeleiding die dit vraagt. Zij hebben een rustige en gelijkwaardige houding, ordenen de ervaringen en bieden veiligheid in een vertrouwde omgeving. De basis in het methodisch werken is het sociaal competentiemodel; het leren en ontwikkelen van vaardigheden en het vergroten van mogelijkheden vanuit positieve bekrachtiging is het uitgangspunt.

 

Wachtlijst

Op dit moment is er geen wachtlijst voor deze locatie.

 

Tegearre kinne we folle tille

 

Contactgegevens: Schrans 44, 8932 NE Leeuwarden T 058 216 74 19