Gezinscoach

Wat doet een gezinscoach?

Soms loopt de situatie spaak in een gezin. Ouders zoeken dan steun en hulp in de naaste omgeving zoals bij grootouders, vrienden, de huisarts en/of het maatschappelijk werk. Soms is deze hulp niet voldoende. Coaching kan dan voor een oplossing zorgen. De deskundigheid van de coach is hierbij gericht op de ouders.

 

Coachen doen we altijd via de dialoog. Dit geeft inzicht in de problemen. En hiermee kunt u resultaatgericht werken aan de ‘verbeterdoelen’. Daarnaast krijgt u opdrachten die u thuis of op het werk uitvoert. De resultaten bespreekt u met de coach. Deze begeleidt, ondersteunt, adviseert en confronteert zodat u samen met uw gezinsleden grenzen kunt verleggen of nieuwe inzichten krijgt in uw functioneren. Inzichten op o.a:

 

• de capaciteiten en beperkingen van hun kind

• de invloeden van de eigen opvoeding met de dagelijkse opvoeding

• het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk

• de samenwerking tussen ouders m.b.t. de opvoeding

 

Vragen of een afspraak?

De gezinscoach biedt tijdelijke hulpverlening. Zodra de ouder(s) de opvoeding weer zelfstandig aankunnen, stopt de hulpverlening. Maar het contact wordt niet verbroken. Voor het beantwoorden van vragen of het oplossen van problemen blijft de gezinscoach beschikbaar. En natuurlijk helpt ook Connecting Hands met raad en daad. Wilt u een afspraak maken? Neem gerust contact op.

 

Meer ondersteuning en training

In een geschikte locatie (veelal die van de daghulp) worden ouders verschillende vormen van hulpverlening aangeboden, zoals:

 

  • mentale en emotionele ondersteuning en training in het beter begrijpen en opvoeden
  • klankborden en ervaringen uitwisselen met andere ouders en met hulpverleners
  • weerbaarheidstraining

 

Indien gewenst kunnen de ouders thuis een hulpverlening krijgen voor mentale of emotionele bijstand.

 

Veel ruzie thuis? Een kind met slaapproblemen? Andere problemen die de opvoeding bemoeilijken? Ook via e-mail of social media kunt u ons hierover alle vragen stellen. U ontvangt binnen 3-5 werkdagen een persoonlijk en deskundig e-mailadvies van ons. Helemaal kosteloos!