Ambulante begeleiding

In de provincie Friesland bieden wij ambulante hulpverlening aan kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en systemen. De ambulante hulpverlening is afgestemd op de hulpvraag en behoefte van de cliënt en/of het systeem. Onze hulpverleners worden ingezet op basis van hun ervaring en deskundigheid en werken in een multidisciplinair team.

 

De hulpverlening is gericht op het bevorderen en herstel van de zelfredzaamheid, participatie in de samenleving, het bevorderen van het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast en het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen. De teams werken vanuit verschillende regio’s, zodat de hulpverlener óók letterlijk dichtbij de cliënt staat.

 

Ons zorgaanbod is divers, waardoor wij de juiste hulp aan de cliënt kunnen bieden. Alle ambulant hulpverleners werken methodisch en relatiegericht. Er wordt onder andere met de volgende methodieken gewerkt: Systeem- en Oplossingsgericht Werken, Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, Opvoedondersteuning, Psycho-educatie en diverse effectieve (jeugd)interventies.