Zorg met kracht & aandacht

Dit zijn wij

Vertrouwen

De oorsprong

Connecting Hands is in 2004 opgericht door directeur-bestuurder Jan Stuve. Na jarenlange ervaring in het werkveld als uitvoerende en manager (GGZ, gevangeniswezen, jeugdzorg, jeugdhulp) ontstond het idee een eigen organisatie in de hulpverlening te beginnen. Een professionele organisatie waarbij echt contact van mens tot mens, positiviteit, praktische wijsheid en er écht zijn voor cliënten vanuit oprechte verbinding centraal staat.

Wij zijn een authentieke zorginstelling. Wij sluiten aan bij de continue veranderingen in de zorg en blijven in de basis trouw aan onze opvattingen, ambities en waarden.

 

MISSIE

Wij bouwen met elkaar aan een wereld waarin medemenselijkheid en menswaardigheid voor iedereen de norm is.

 

‘Jezelf op een authentieke manier verbinden terwijl je de doelen niet uit het oog verliest is een belangrijke eigenschap’

 

VISIE

Bij Connecting Hands werken we aan een betekenisvolle invulling van de dag en ervaren we samen het gewone leven.

 

KERNWAARDEN

  • Wij kijken naar de menselijke behoefte achter het probleem en de vraag.
  • Wij doen wat nodig is, precies op DIE momenten dat het ertoe doet.
  • Een menswaardig bestaan begint bij een huiselijke en veilige leefomgeving.
  • Wij zijn wars van bureaucratie wat ten koste gaat van de mens.
  • Wij gaan altijd open en respectvol met elkaar in gesprek, zijn zelfkritisch en blijven ons continue professioneel ontwikkelen.