Zorg met kracht & aandacht

Dit zijn wij

Vertrouwen

De oorsprong

Connecting Hands is in 2004 opgericht door directeur-bestuurder Jan Stuve. Na jarenlange ervaring in het werkveld als uitvoerende en manager (GGZ, gevangeniswezen, jeugdzorg, jeugdhulp) ontstond het idee een eigen organisatie in de hulpverlening te beginnen. Een professionele organisatie waarbij echt contact van mens tot mens, positiviteit, praktische wijsheid en er écht zijn voor cliënten vanuit oprechte verbinding centraal staat.

 

Wij zijn een authentieke zorginstelling. Wij sluiten aan bij de continue veranderingen in de zorg en blijven in de basis trouw aan onze opvattingen, ambities en waarden.

 

Missie

Iedere cliënt is een uniek persoon die zowel kwaliteiten als uitdagingen kent. Wij geloven dat mensen recht hebben op ondersteuning die aansluit bij hun eigenheid en individuele situatie. De presentiebenadering benadrukt sterk het belang van volledige acceptatie naar de cliënt toe zodat er eigen kracht en vertrouwen ontstaat in de mogelijkheid om het leven op een zinvolle manier in te vullen. Dat geeft ruimte voor wensen en verandering. Wij zijn er voor onze cliënten en laten hen de noodzakelijke warmte en aandacht ook écht voelen. Wij zijn een authentieke zorginstelling. Wij sluiten aan bij de continue veranderingen in de zorg en blijven in de basis trouw aan onze opvattingen, ambities en waarden. De organisatiecultuur is informeel, no nonsens, korte lijnen. Er is grote betrokkenheid en verbinding tussen collega’s. De interne verbinding is de kracht en de basis voor het werken vanuit verbinding met cliënten, opdrachtgevers en ketenpartners. Onze medewerkers geven vanuit professioneel handelen vorm aan de hulpverlening, zij bieden kwaliteit en goede hulp passend bij de (individuele) hulpvraag van de cliënt. Door goede scholing en reflectie op- en samenwerking in de hulpverlening handelen zij zorgvuldig en deskundig.

 

‘Jezelf op een authentieke manier verbinden terwijl je de doelen niet uit het oog verliest is een belangrijke eigenschap’

 

Visie

Inlevingsvermogen en respect voor de belevingswereld van cliënten is de basis van ons maatwerk. Vanuit daar gaan we oprecht, open en eerlijk met hen in gesprek. Met voelbare warmte, met aandacht en toewijding. Wij doen dat zonder labels te plakken of in hokjes te denken. Alleen dan is het mogelijk om aan te sluiten bij de autonomie van de cliënt en zinvolle hulp te verlenen. Vertrouwen creëren, haalbare doelen stellen, positief bekrachtigen en blijven meebewegen zijn daarbij belangrijke componenten. Wij willen door onze werkwijze tegemoetkomen aan de maatschappelijke vraag om innovatieve, werkzame en kosteneffectieve oplossingen voor cliënten waar de samenleving vaak mee ‘in de maag’ zit. Dat alles vraagt naast professioneel vakmanschap ook creativiteit, praktische wijsheid en de kracht om werkelijk verbinding te maken met cliënten en andere betrokkenen in en rondom het zorgveld.