Zorg met kracht & aandacht

Vacature cliëntenraad

 

Vacature Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle mensen die zorg krijgen bij Connecting Hands.


Wij zoeken
2 nieuwe leden voor de cliëntenraad


Wat houdt een cliëntenraad in?
De cliëntenraad praat mee, denkt mee en adviseert over alles wat voor cliënten belangrijk is. Bijvoorbeeld over de inzet van hulpverleners, de samenwerking met een andere instelling, cliënttevredenheidsmeting, of bijvoorbeeld over een verbouwing.
Zij adviseert de directie bij op- of aanmerkingen van cliënten ten aanzien van het zorgbeleid. Op deze manier probeert de cliëntenraad de cliëntpositie te versterken.
De cliëntenraad kan te allen tijde haar mening geven of met eigen ideeën komen hoe Connecting Hands haar dienstverlening kan verbeteren.


Wij zien op zoek naar
⦁ Mensen die bij ons in zorg zijn (of in zorg komen) of ouders/verzorgers;
⦁ Iemand die zich kan inleven in de belangen van cliënten;
⦁ Die graag mee willen denken over hoe de organisatie haar zorg kan verbeteren;
⦁ Een kritische, positieve en open houding hebben;
⦁ Iemand die bij vergaderingen aanwezig kan zijn (frequentie in overleg met alle leden);
⦁ Er worden geen bijzondere eisen gesteld aan opleiding en ervaring;
⦁ Bij voorkeur woonachtig in de gemeente Leeuwarden.


Wat bieden we?
⦁ Ruimte voor eigen initiatief en inbreng;
⦁ De mogelijkheid om het verschil te maken;
⦁ Sociale contacten op doen;
⦁ Bevordering van uw eigen ontwikkeling.


Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met clientenraad@connectinghands.nl of bellen naar ons hoofdkantoor (058) 216 74 19.