Zorg met kracht & aandacht

Connecting Hands is Triple-C gecertificeerd

Onlangs heeft Connecting Hands met goed gevolg de Triple C training doorlopen waardoor we vanaf mei 2022 officieel Triple-C gecertificeerd zijn. 

 

We zijn bijzonder trots op het feit dat we deze erkenning hebben mogen ontvangen. De methode sluit naadloos aan bij de manier van werken welke we sinds de oprichting van Connecting Hands in 2004 hanteren.

 

De organisatie blijft zich continu verdiepen in de methodiek; zo wordt een aantal hulpverleners eind dit jaar opgeleid tot Triple-C trainer. Triple-C is een behandelmodel voor mensen met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen. Binnen Triple-C wordt aangenomen dat menselijk gedrag wordt bepaald door de interactie tussen de mens en zijn omgeving. Triple-C neemt daarom niet het probleemgedrag maar de menselijke behoeftes als uitgangspunt. De hulpverleners, gedragswetenschappers en overige medewerkers van Connecting Hands zijn opgeleid om op een empathische, begripvolle en compassievolle manier te reageren op probleemgedrag in plaats van te proberen het probleemgedrag te beheersen. Het doel van Triple-C is ‘het gewone leven ervaren’ met alles wat daarbij hoort: een plek waar je je veilig en thuis voelt,

mensen waarop je kunt bouwen en een betekenisvolle invulling van de dag. Dat is waar coaches (begeleiders) en cliënten elke dag samen aan werken. Als dat lukt krijgen cliënten steeds meer vertrouwen. In zichzelf, in de ander en in hun omgeving. Stress en probleemgedrag verdwijnen naar de achtergrond.