Expertises

Leespraat (een doorgaande lijn naar lezen en praten)

Connecting Hands biedt de methode Leespraat aan. Dit is een communicatieprogramma waarbij praten en lezen zich gelijk op ontwikkelen. Het lezen ondersteunt en ontwikkelt het praten. Met een nadruk op de keuze van leeswoorden die uit de belangstellingswereld van het kind komen en functioneel zijn in de communicatie, kan vanaf het begin aan de uitspraak en het praten in zinnen gewerkt worden.

Leespraat betekent begrijpend en betekenisvol lezen vanaf het eerste leeswoord. Het visueel-analytische leesprogramma – het direct herkennen en onderscheiden van woorden, letters en woorddelen – vormt de basis voor het ontwikkelen van het denken, communiceren, en natuurlijk ook van het zelfstandig leren lezen.

Leespraat biedt een veilige weg naar lezen en praten voor kinderen die auditief zwak zijn en visueel sterk. Dit geldt voor veel kinderen met Downsyndroom, maar kan ook voorkomen bij andere kinderen met spraak-taalproblemen of ontwikkelingsachterstand.

 

Rots en Water
Rots en water is een weerbaarheidsprogramma. Bij dit programma gaan training van weerbaarheid samen met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind. Rots en water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn de preventie van geweld en van seksueel geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema’s. Rots en water maakt gebruik van een psychofysieke didactiek, wat inhoudt dat startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.

Running Therapie

Running therapie of actief bewegen is er op gericht om door middel van een goed opgebouwd programma inactiviteit en depressie te doorbreken. Bij running therapie wordt looptraining toegepast, variërend van wandelen tot duurloop.

Het doel is om de stemming en het zelfvertrouwen van de cliënt te verbeteren en daarmee de depressieve klachten te verminderen. Doordat het uithoudingsvermogen verbetert zal de cliënt zich lichamelijk én geestelijk beter gaan voelen.

 

Running therapie is het licht therapeutisch toepassen van (met name) hardlopen als bewegingsvorm bij mensen met psychische klachten zoals:

  • depressie
  • stemmingstoornissen
  • angsten paniekstoornissen
  • burn-out
  • schizofrenie
  • autisme en psychosomatische aandoeningen