Onze missie en visie

Jongeren en jongvolwassenen een woonomgeving bieden waar veiligheid, rust, structuur en ondersteuning leidt tot stabiliteit, ontwikkeling en welbevinden.


Connecting Hands biedt een veilige omgeving met goede zorg. Met de presentiebenadering als grondhouding bouwen wij een vertrouwensrelatie op waarbij de jongeren/jongvolwassenen zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen. Iedereen is een uniek persoon die zowel kwaliteiten als uitdagingen kent. Wij leggen niet de nadruk op wat niet goed gaat, maar geven vertrouwen in eigen kracht en mogelijkheden zodat er ruimte voor wensen en verandering ontstaat.


De doelgroep

Jongeren en jongvolwassenen tussen de 17 en 30 jaar met psychiatrische problematiek voor wie 24 uurs begeleiding noodzakelijk is, maar niet in een gesloten setting. Er is behoefte aan dagelijkse intensieve begeleiding op meerdere -zo niet alle- levensgebieden. De problematiek is hanteerbaar binnen de context van de locatie, de psychiatrische problematiek varieert van actief tot passief. Wanneer behandeling wenselijk is ligt de behandelregie bij de behandelaar (bijv. de GGZ). Wanneer er sprake is van verheviging van de symptomen kan (tijdelijke) opname noodzakelijk zijn, terugkeer naar Nova is altijd het streven.
Er zijn redenen waardoor plaatsing op de 24 uursopvang niet mogelijk is. Gebruik van soft- en harddrugs, gebruik van alcohol, crimineel gedrag en grensoverschrijdend gedrag gericht op medebewoners en/of personeel zijn voorbeelden voor het niet kunnen plaatsen van de jongere.

 

De setting

De locatie heeft tien kamers waar iedere jongere/jongvolwassene een eigen slaapkamer met wastafel heeft. De woonkamer, keuken en sanitaire voorzieningen worden gedeeld met de andere bewoners. Gezamenlijke activiteiten vinden plaats in de gemeenschappelijke ruimtes. Zo wordt er drie keer daags gezamenlijk gegeten, zijn er koffiemomenten en worden er ontspannende activiteiten gedaan.


De begeleiding

De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig op de locatie. De begeleiding richt zich o.a. op de individuele hulpvragen, het groepsproces, het structureren van de dag, ondersteuning bij het uitvoeren van de corveetaken, ondersteuning bij het vinden of behouden van een dagbesteding, sociale contacten en het welbevinden van de jongeren/jongvolwassenen.

 

De begeleiding werkt nauw samen met overige betrokken ketenpartners zoals behandelaren, scholen, dagbesteding etc.

 

De begeleiding biedt herstel ondersteunende zorg; zij zien, motiveren en stimuleren de mogelijkheden voor ontwikkeling. De begeleiding heeft kennis van psychiatrische problematiek en er is ervaringsdeskundigheid.

 

 

Tegearre kinne we folle tille

 

Contactgegevens: Schrans 44, 8932 NE Leeuwarden T 058 216 74 19