Strenge voorwaarden

"Als manager van een medisch kinderdagverblijf liep ik vaak tegen het logge zorgsysteem aan. Veel zorgvragers voelden zich ongehoord. Ook ik voelde me vaak machteloos. Daar wou ik iets aan doen. Zorg moest toegankelijker worden. En echt gericht op de client en zijn hulpvraag. Daarom begon ik in 2003 met Connecting Hands.” Jan Stuve (directeur) had goede redenen om Connecting Hands op te richten. Toch kun je niet zomaar een zorgorganisatie beginnen. Daar zijn terecht strenge voowaarden aan verbonden, zodat alle relaties de zekerheid hebben dat de kwaliteit en integriteit van onze dienstverlening gewaarborgd is.

 

Zorgbrede Governance Code

Connecting Hands moet rekening houden met de regels, eisen en voorwaarden van de zorgbrede Governance Code. Logisch, je draagt een grote verantwoordelijkheid die je op een kwaliteitsvolle en integere manier moet nakomen. Naar de client. Naar de hulpverleners. Naar de instellingen. En ook naar de gemeenten waarin wij werkzaam zijn.

 

Om ons zo volledig mogelijk te conformeren naar de zorgbrede Governance Code zijn wij sinds 2013 HKZ gecertificeerd voor Geestelijke Gezondheidszorg 2009 (incl. Addendum 2011). Een prettige zekerheid voor onze cliënten, onze hulpverleners, onze partners vanuit de zorg, de instellingen (CIZ, BJZ, GGZ, zorgkantoren, gemeentes, gebiedsteams, etc.) en de gemeenten waarin wij actief zijn.

 

Privacyreglement

Connecting Hands vraagt u altijd naar persoonlijke gegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede dienstverlening. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Connecting Hands hanteert hiervoor een privacyreglement. Dit reglement kunt desgewenst opvragen bij ons secretariaat.

 

Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Connecting Hands.


Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Connecting Hands kun je contact opnemen met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Connecting Hands.


Contactgegevens:


Het AKJ

Telefoonnummer: 088 – 555 1000

E-mail: info@akj.nl
Chat: www.akj.nl


Zorgbelang


Als je al contact hebt gehad met de vertrouwenspersoon van Zorgbelang Fryslân kun je direct bellen of mailen:
Telefoon: 085 4 832 432 (op werkdagen van 9 tot 13 uur)
E-mail: adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl

 

Erkend Leerbedrijf

Connecting Hands is een erkend leerbedrijf, gecertificeerd door SBB (samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven), voor de richtingen economie & administratie en zorg & welzijn. Daarnaast bieden wij stagemogelijkheden voor HBO/ WO studenten. Een vereiste voor stagiaires, met een zorg en welzijn opleiding, is het hebben van een rijbewijs.

Brancheorganisaties

Connecting Hands is aangesloten bij het platform MEER GGZ.