Strenge voorwaarden

Strenge voorwaarden

"Als manager van een medisch kinderdagverblijf liep ik vaak tegen het logge zorgsysteem aan. Veel zorgvragers voelden zich ongehoord. Ook ik voelde me vaak machteloos. Daar wou ik iets aan doen. Zorg moest toegankelijker worden. En echt gericht op de client en zijn hulpvraag. Daarom begon ik in 2003 met Connecting Hands.” Jan Stuve (directeur) had goede redenen om Connecting Hands op te richten. Toch kun je niet zomaar een zorgorganisatie beginnen. Daar zijn terecht strenge voowaarden aan verbonden, zodat alle relaties de zekerheid hebben dat de kwaliteit en integriteit van onze dienstverlening gewaarborgd is.

 

Toelating door Ministerie WV&S

De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) stelt regels voor een transparante bestuursstructuur en een ordelijke bedrijfsvoering van zorginstellingen die verzekerde zorg (Zorgverzekeringswet, AWBZ) leveren. Om deze zorg te mogen leveren moeten zorginstellingen een toelating hebben. Connecting Hands heeft deze toelating van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit geldt voor de volgende AWBZ functies: persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling.

 

Zorgbrede Governance Code

Connecting Hands moet rekening houden met de regels, eisen en voorwaarden van de zorgbrede Governance Code. Logisch, je draagt een grote verantwoordelijkheid die je op een kwaliteitsvolle en integere manier moet nakomen. Naar de client. Naar de hulpverleners. Naar de instellingen. En ook naar de gemeenten waarin wij werkzaam zijn.

 

Om ons zo volledig mogelijk te conformeren naar de zorgbrede Governance Code zijn wij sinds 2013 HKZ gecertificeerd voor Geestelijke Gezondheidszorg 2009 (incl. Addendum 2011). Een prettige zekerheid voor onze cliënten, onze hulpverleners, onze partners vanuit de zorg, de instellingen (CIZ, BJZ, GGZ, zorgkantoren, gemeentes, gebiedsteams, etc.) en de gemeenten waarin wij actief zijn.

 

Privacyreglement

Connecting Hands vraagt u altijd naar persoonlijke gegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede dienstverlening. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Connecting Hands hanteert hiervoor een privacyreglement. Dit reglement kunt desgewenst opvragen bij ons secretariaat.

 

Erkend Leerbedrijf

Connecting Hands is een erkend leerbedrijf, gecertificeerd door SBB (samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven), voor de richtingen economie & administratie en zorg & welzijn. Daarnaast bieden wij stagemogelijkheden voor HBO/ WO studenten. Een vereiste voor stagiaires, met een zorg en welzijn opleiding, is het hebben van een rijbewijs.

Brancheorganisaties

Connecting Hands is aangesloten bij het platform MEER GGZ.