Raad van Commissarissen

Onze toezichthouder

Connecting Hands biedt o.a. zorg aan onder de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en heeft een WTZi toelating. Onderdeel hiervan is het toezicht door de Raad van Commissarissen

 

Voorzitter RvC Connecting Hands

  • Vacant

Mevrouw A. Herder - Van der Grift, Lid RvC Connecting Hands 

  • Locatiemanager Zorgcentrum
  • Locatiemanager Woonzorgboerderij
  • Voormalig afdelingshoofd Verpleeghuiszorg
  • Werkzaam geweest in de GGZ
  • Werkzaam geweest in de Gehandicaptenzorg