Raad van Commissarissen

Onze Toezichthouder

Connecting Hands is een toegelaten AWBZ zorginstelling. Inherent aan deze toelating is de toepassing van de zorgbrede governance code. Onderdeel hiervan is het toezicht door de Raad van Commissarissen:

 

De heer Chr. D. Gerritzen MHA, Voorzitter RvC Connecting Hands

  • Voormalig directeur Bertilla
  • Voormalig directeur Stichting ZuidOostZorg
  • Diverse nevenfuncties in de zorgsector

 

Mevrouw A. Herder - Van der Grift, Lid RvC Connecting Hands 

  • Locatiemanager Zorgcentrum
  • Locatiemanager Woonzorgboerderij
  • Voormalig afdelingshoofd Verpleeghuiszorg
  • Werkzaam geweest in de GGZ
  • Werkzaam geweest in de Gehandicaptenzorg