Het privacyreglement van Connecting Hands

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houdt Connecting Hands zich aan de eisen die de AVG stelt. AVG staat voor "Algemene Verordening Gegevensbescherming." Het is een Europese wetgeving die bedoeld is om de gegevensbescherming en privacy van individuen binnen de Europese Unie te waarborgen.

 

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?

Burgerservicenummer

geboortedatum

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

e-mailadres

 

Wie heeft er inzage in de gegevens?

Alleen geautoriseerde medewerkers en zorgverleners die een geldige reden hebben om toegang te krijgen tot persoonsgegevens moeten deze kunnen raadplegen. Toegang tot gegevens is beperkt tot wat nodig is voor de uitvoering van de taken van de medewerker.

 

Hoe geeft Connecting Hands invulling aan geheimhouding?

Medewerkers en zorgverleners ondertekenen een geheimhouding als onderdeel van hun arbeidscontract, waarin ze zich verbinden tot het beschermen van vertrouwelijke informatie.

 

Wat is de bewaartermijn van uw dossier?

De wettelijke bewaartermijn na het afsluiten van het dossier is 15 jaar. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de dossiers op een veilige en vertrouwelijke manier vernietigd om te voorkomen dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt.

 

Wat is het beleid op inzage van uw gegevens?

Een cliënt van Connecting Hands heeft recht om het dossier op te vragen. Dit is mogelijk door middel van een schriftelijk verzoek.

 

Hoe wordt er gehandeld bij een datalek?

Connecting Hands doet er alles aan om een datalek te voorkomen door middel van goede beveiligingsmaatregelen en gedragsregels voor medewerkers.

Bij een datalek wordt er gelijk actie ondernomen door Connecting Hands zodat de schade voor de slachtoffers zo klein mogelijk is.

 

De bezwaarmogelijkheden

Het recht op bezwaar geeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt bezwaar indienen door middel van het klachtenformulier op onze website.