Klachten

De omgang met onze cliënt is erg belangrijk. Daarom stellen we hoge eisen aan onze dienstverlening en aan onze medewerkers. Bent u hierover niet tevreden of mocht u zich op enigerlei wijze onheus behandeld voelen dan kunt u dit natuurlijk kenbaar maken. Ga eerst in gesprek met de persoon in kwestie. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de directie. Deze zal in overleg met u en de medewerker een oplossing proberen te vinden. Mocht dit geen uitkomst bieden dan kunt u via brief of mail een formele klacht indienen. Dit kan via klachten@connectinghands.nl of door een brief te sturen naar het hoofdkantoor van Connecting Hands. Onze klachtenfunctionaris behandelt vervolgens uw klacht op een zorgvuldige en objectieve wijze.

 

Binnen Connecting Hands is elke medewerker op de hoogte van de klachtenprocedure. Zo wordt elke klacht en/of opmerking behandeld als een potentieel verbeterpunt van onze dienst en/of werkwijze. Klachten worden altijd meegenomen in het kwartaaloverleg van het management.

 

Klachtenregeling

Indien u niet tevreden bent over de zorg die u wordt geboden of er zijn andere zaken in het contact met uw zorgaanbieder die volgens u anders en/ of beter kunnen, dan is het goed om daarover met uw zorgverlener of een vertegenwoordiger van de instelling te praten. Door met elkaar in gesprek te gaan, worden de meeste problemen vaak al opgelost.

 

Externe Klachtenregeling

Wanneer u er met elkaar niet uitkomt kunt u zich wenden tot de geschillencommissie zorg: www.degeschillencommissiezorg.nl